Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÀHINE

Địa chỉ: xã Tà Hine, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Người phát ngôn: Bà Đinh Thị Nga – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 02063861007 . – Email: @thtahine@gmail.com